لیست قیمت پخش تراکت

?>

پخش تراکت به صورت ثابت

هزار تومان 50 ساعتی
 • نیرو آقا
 • نیرو خانم
 • حداقل 5 ساعت

پخش ۱۰۰۰عدد تراکت A5

هزار تومان 130
 • دو چسب ۱۵۰هزار تومان
 • گذاشتن لای درب منازل و برچسب زدن
 • حداقل سفارش 2k می باشد

پخش 1000عدد تراکت A4

هزار تومان 140
 • چسباندن تراکت به صورت دو چسب (180 هزار تومان)
 • گذاشتن لای درب و برچسب زدن
 • حداقل سفارش ۲kعدد تراکت می باشد

پخش هزار عدد تراکت

هزار تومان 180
 • توزیع به مغازه ها
 • حداقل سفارش ۱۵۰۰عدد تراکت

پخش ۱۰۰عدد لیبل

هزار تومان 50
 • به صورت چسباندن کف زمین

دریافت ۱۰۰عدد کارت

هزار تومان 100
 • دریافت کارت ویزیت کسب و کار ها
 • حداقل تعداد ۳۰۰عدد تراکت